מתחברים לאמת הפשוטה

מרכז הלימוד נוה קדשך נועד להביא לשינוי תודעתי, אישי וחברתי שמטרתו בניית חברה מאוחדת השואפת לקיים את מצוות “ואהבת לרעך כמוך” ע”י לימוד והטמעת ערכי נתינה וערבות הדדית לאור חכמת הסוד ופנימיות התורה.

Our Trainers

Nick Liefhebber

Nick Liefhebber

Hatha Specialist

Fernando Vicente

Fernando Vicente

Hatha Specialist

Ricardo Spencer

Ricardo Spencer

Hatha Specialist

Antonio Sortino

Antonio Sortino

Hatha Specialist

Our Trainers

Nick Liefhebber

Nick Liefhebber

Hatha Specialist

Fernando Vicente

Fernando Vicente

Hatha Specialist

Ricardo Spencer

Ricardo Spencer

Hatha Specialist

Antonio Sortino

Antonio Sortino

Hatha Specialist

הפעילות

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
מזכירות
מענה טלפוני ימים א'-ה'
09:00-15:00
050-7662858 | 050-7662857
הנהלה
050-7662852 | 050-5701293
 

התע"ש 14 כפר סבא
מרכז חאן בבא, אולם 09