פרשת השבוע

Print Friendly, PDF & Email

פרשת לך לך - ללכת בחזרה

תמלול מפרשת השבוע התשע''ח

הרב אריה חיים נווה

פרשת לך לך היא פרשה מיוחדת בזה שהיתה שם נקודת תפנית. בבראשית אנחנו רואים את אדם וחווה עושים טעות מרה וחוטאים זה 'עולה להם ביוקר' על ידי הגירוש שלהם מגן עדן. בפרשת נוח רואים 'ותמלא הארץ חמס' והעולם נהרס שלוש פעמים בפרשה אחת. יש שם את דור אנוש ש 2/3 מהיקום הוצף במים אח'כ יש את המבול ואח'כ יש את דור הפלגה. אומנם הם בנו מגדל והמגדל נהרס אבל הקב''ה היה צריך לפזר את כולם כשכולם היו עם אחד ושפה אחת. הפירוד בין האנשים ( זה גם סוג של חורבן) והחלוקה שלהם לשפות שונות שהם לא שפות זרות לשוניות אלא הם שפות רגשיות הם לא מבינים אחד את השני. זה יצר פילוג וחורבן מכוון שהם ניצלו את האחדות שלהם לרעה.

אנחנו רואים כאן במשך 20 דורות ( 10 דורות מאדם הראשון ועד נוח, ועוד 10 דורות בין נוח לבין אברהם אבינו) חורבן והדרדרות מהירה מאוד מאז יצירת אדם הראשון. מגיע אדם שקוראים לו אברם והוא הופך את הסיפור לגמרי ( מעניין שזה לא נוח אלא דווקא אברם). אומנם יש שרשרת קבלה של מעבר של אנשים שנחשבים לצדיקים הם עדיין החזיקו בנאמנות לקב''ה ועדיין החזיקו בזהות האלוקית שלהם אלא שההתנהגות שלהם לא תאמה את הזהות האלוקית שלהם. היה את שת (הבן השלישי של אדם הראשון) שהעביר את המסר, היה את נוח, היה את שם והיה את עבר. שם ועבר פתחו 'בית מדרש' וכולם למדו בבית מדרשם של 'שם ועבר'. בכל זאת היהדות לא התחילה משם, אע'פ שהם היו נביאים, היהדות לא התחילה משם, מכוון שההתבטאות של האלוקות שעברה דרכם לא היתה מלאה. זה בא לידי ביטוי שנוח נחשב 'לצדיק פרווה'. יש 'צדיק תנור' ויש 'צדיק פרווה'.

צדיק תנור וצדיק פרווה

כאשר נניח קר בחוץ אדם יכול לראות ולהגיד 'יש הרבה אנשים בחוץ וקר גם לי קר' והוא הולך ומתכסה בפרווה. ויש צדיק שרואה שקר לכל האנשים והוא הולך ומדליק תנור       שיהיה חם לכולם. אברהם אבינו נקרא 'צדיק תנור' נוח נחשב 'לצדיק פרווה'. הוא היה צריך להתפלל. משך הזמן בין הבשורה של המבול עד הזמן שירד המבול היה 120 שנה, הקב''ה הודיע לו ועברו 120שנה . במשך 120 שנה הוא היה אמור להתפלל  הוא היה אמור 'להפוך את העולם' הוא לא אמר כלום. הוא עשה מה שהקב''ה אמר לו, בונים תיבה..בונים תיבה, צריך להציל את עצמי אני מציל את עצמי והוא לא נלחם. אומנם אחרי שהוא פתח את התיבה ויצא החוצה וראה את כל היקום נחרב אמר לקב''ה 'מה היה לך לעשות לעולמך' ענה לו הקב''ה 'שוטה זקן עכשיו אתה ניזכר'. צריך לדעת שנוח התגלגל להיות משה רבינו. אצל משה רבינו היה גם נסיון כזה 'בחטא העגל' שהקב''ה אמר לו 'הרף ממני ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול', רצה לעשות לו 'תיבת נוח אישית' ולהגיד לו אני יחריב את העגל אני יחריב את כולם. מה עונה לו משה רבינו?  משה רבינו כבר נמצא בדרגה כל כך גבוה שיש לו 'רוח הקודש' ונבואה. אדם כזה זוכר גם את העבר שלו, מה הוא היה בגלגולים הקודמים, אמר לו 'מחני נא מספרך'. אם אתה מתכוון לעשות את זה להשאיר אותי ולהרוג אותם 'מחני נא מספרך אשר כתבת'. 'מחני', אותיות מי נוח. רומז משה רבינו לקב''ה 'אני הייתי נוח, עשיתי את הטעות הזאת, אני לא חוזר על זה יותר' אנחנו כולנו פה ביחד ואתה תציל את כולנו.. וככה היה 'סלחתי כדברך'. כתוב 'כמרחמם ינהגם', אדם שצריך להיות אלוקי הוא לא יכול להיות אישי הוא חייב להיות אוניברסלי. כל ישות אלוקית (כל יהודי ) צריך להיות 'אישיות אוניברסלית'. צריך להיות ער למתרחש בעולם, לדעת הרבה על העולם, לדעת הרבה מכל דבר, לדעת על כל החוכמות. הוא צריך להיות אדם ערני, לדעת על עצמו, לדעת על הכל. הוא לא יכול להיות אדם בקטנות. הוא לא יכול להיות אדם שנמצא בתוך דלת אמותיו הוא חייב להיות 'איש העולם הגדול' וככה היה אברהם אבינו.

אברהם אבינו התחיל לא מלקבל בתמסורת את העובדה שהוא אלוקי. הריי האדם הראשון קיבל את זה בטבע, לא אמרו לו 'אתה אלוקי', הוא מיד הבין. שת קיבל את זה בתמסורת (הם היו נביאים אז הם הבינו שזה נכון) כנ''ל נוח שם ועבר. כשזה הגיע אחרי 20 דורות וכל כך הרבה חורבן לאברהם אבינו זה כבר לא היה ברור ועבודה זרה היתה נפוצה בעולם. אבא שלו תרח, היתה לו חנות לעבודה זרה (מכרו כבר פסילים). כמובן שהכל היה באינטליגנציה רוחנית מאוד גבוה, הדור ההוא היה מאוד מחובר, רק הם השתמשו בהמון כוחות לא טובים, לא יפים. הפסלים האלה, לא סתם פסלים, הם היו למעשה צורות לשאוב את הכוחות האלה. אברהם אבינו שעבד בתוך החנות כבר תהה על עצמו 'מאין באתי ולאן אני הולך' הוא היה החוקר הראשון שניסה לגלות מה אני ולאן אני הולך. הוא שאל כל מיני שאלות (מובא במדרשים) אבל הוא פתח בהליך חקרתי. בגיל 48 הוא גילה את בוראו. המדרשים שמספרים על גיל 3 מספרים על תהליך שהיה לו בגיל 3 אבל הגילוי של אברהם אבינו את בוראו היה רק בגיל 48   . היופי שהגילוי של הבורא לא היה חיצוני הוא היה פנימי. אברהם אבינו עשה תהליך שחלקו פילוסופי, חלקו הגותי, חלקו מחקרי (פרכסלנס) וחלקו ספרותי .הגיע למסקנה שהבורא נמצא לא כמסקנה פילוסופית בגלל שההגות מחברת והקב''ה נגלה אליו בנבואה גילה לו את סוד ההתפתחות הרוחנית. גילה לו את המקור, גילה לו את השייכות ואת הזהות שלו ומשם ואליך הוא התחיל לראות את העולם בצורה אחרת לגמרי. ז''א ראשית הוא התחבר לזהות המקורית שהוא ואח'כ הוא הביע את זה.

אברהם אבינו לא וויתר מאחר שהאמת שהתגלתה לפניו היתה לו מאוד דרמטית היתה  מאוד הופכת עולמות (זה לא היה גילוי נחמד). זה היה גילוי שאי אפשר היה להמשיך לחיות רגיל ועוד היה צריך לפרסם את זה בכל העולם לכן הוא היה איש השיווק והפרסומאי הראשון לקב''ה ולתורתו בעולם כולו. אע'פ שעדיין לא היתה תורה מכוון שהוא היה מחובר להגות הוא ידע את כל המתרחש בעולם העליון אז הוא היה יכול לכתוב בעצמו את כל התורה והוא שמר הכל. ידע לעשות ברית, שמר נידה, שמר שבת, שמר פסח, תפילין ועוד כתוב שהאבות עשו את הכל. מכוון שהוא התחבר לעולמות עליונים הוא ידע מה נכון והוא נחשב ליהודי הראשון. הוא כתב את ספר יצירה, מיוחס לאברהם אבינו, הוא הבין שהעולם נברא באותיות. כשאומרים 'הוא הבין' אין הכוונה להבנה פילוסופית הוא לא היה חוקר שאפשר היה להתווכח איתו אלא הבנה הגותית. אברהם אבינו היה איש הגות. הוא עסק הרבה בהגות והתחבר לזה מבפנים. הוא השתמש בשמות קודש, הוא עלה מעלה מעלה, עשה עליות נשמה וראה את מה שראה התנבא ממה שהתנבא. (ראה מלאכים ראה הכל).

california road highway mountains 63324

מה היתה ההבנה של אברהם אבינו? מה הוא הבין?

כתוב בהקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה כתוב 'איתא בזוהר' (ספר ויקרא פרשת תזריע דף מ'):  'בוא ואראה כל מה שיש בעולם נמצא אלא בגלל האדם והכל מתקיים בגללו זהו שכתוב ויצר ה' אלוקים את האדם בשם מלא'. ה' יצר את האדם בשם מלא, מה זה שם מלא? השם של הקב''ה זה הוויה י ה ו ה  והאדם זה שם הוויה במילוי:  י- יוד וו דד, ה- הא אלף, ו- וו אלף וו, ה- הא אלף. יוצא בגימטרייה 45 )חיבור של כל האותיות) ואדם בגימטרייה זה 45יוצא שאדם למעשה זה מלבוש למילה הוויה. אדם והוויה אותו דבר כי הקב''ה צמצם את עצמו להיות הדבר הזה. 'כמו שהעמדנו הוא השלמות של הכל והוא כולל את הכל וכל מה שיש למעלה ולמטה כלול בדיוקן הזה'. מכוון שהקב''ה צמצם את עצמו והוא צמצם את עצמו להיות אדם הבין אברהם אבינו שהוא צמצום של הבורא. 'הרי מפורש שכל העולמות העליונים והתחתונים כלולים כולם בהאדם וכן כל המציאות הנמצאת בעולמות ההם אינה אלא רק בשביל האדם'. בהמשך הוא כותב 'ויש להבין הדברים, המעט לו לאדם העולם הזה וכל אשר בו לשמשו או להועילו אלא שהוא נצרך גם לכל העולמות העליונים וכל אשר בהם כי לא נבראו אלא לצרכיו'? שאלה ששואל בעל הסולם בפתיחה לחוכמת הקבלה והיא קשורה לגילוי של אברהם אבינו. מה גילה אברהם אבינו? מה היה הגילוי הגדול? מה הרעיש אותו? מה עשה את הכל כ''כ דרמטי שבגינו הוא היה צריך ללכת ולפרסם את שם ה' בכל העולם. להוליד ילדים ולגדל אותם על החוקיות הזאת, לעסוק בהגות ולהרים טוב את אשתו לדרגות נבואה, לחבר את עצמו לאלוקות. 'והנה בכדי להסביר העניין הזה במילואו הייתי צריך להביא כאן לפנינו את כל חוכמת הקבלה אומנם בדרך כלל, בשיעור המספיק להבין את פתיחת הדברים יתבהר לפנייך בפנים הספר. והתמצית הוא כוונת ה' יתברך בבריאה היתה כדי להנות לנבראיו כנודע והנה וודאי הוא, שבעת שעלה במחשבה לברוא הנשמות ולהנותם מכל טוב, הנה תיכף נמשכו ויצאו מלפניו בכל צביונם וקומתם ובכל גובהם של התענוגים שחשב להנותם. כי אצלו יתברך המחשבה לבדה גומרת ואינו צריך לכלי מעשה כמונו ולפי זה יש לשאול, למה ברא העולמות צמצום אחר צמצום עד לעולם הזה העכור והלביש הנשמות בהגופים העכורין של העולם הזה? והתשובה על כך קיימת בעץ החיים שהוא כדי להוציא לאור שלמות פעולותיו ויש אומנם להבין אך אפשר שמהשלם יצאו פעולות בלתי שלמות עד שיהיו צריכים להשלימם על ידי פועל או מעשה שבעולם הזה והעניין הוא, שיש להבחין בנשמות בחינת אור ובחינת כלי. כי עצם הנשמות שנבראו הוא הכלי שבהם וכל השפע שחשב יתברך להנותם ולענגם הוא האור שבהם כי מאחר שחשב יתברך להנותם הוא עשה אותם בהכרח בבחינת רצון לקבל הנאתו. שהרי לפי מידת הרצון לקבל את השפע כן יגדל ההנאה והתענוג ותדע שהרצון לקבל ההוא הוא כל עצמותה של הנשמה בבחינת התחדשות ויציאת יש מאין ונבחן לבחינת כלי של הנשמה. ובחינת ההנאה והשפע נבחן בחינת אור של הנשמה הנמשך 'יש מיש' מעצמותו'.

הנקודה המרכזית שהוא מנסה להסביר בכל פתיחה לחוכמת הקבלה זה הזהות של האדם. הוא לוקח את האדם עד למקום של הזהות שלו והוא מסביר לאדם אתה והבורא זה אותו דבר. אתה רק צמצום של הבורא. אתה כרגע לא נמצא במצב של אינסוף או במצב של לברוא את העולם כמו הבורא אלא אתה הצמצום שלו אבל הצמצום הזה חייב לחזור בחזרה למקור שלו. על זה נאמר לאברהם אבינו 'לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך' ואמרו המקובלים 'אל הארץ אשר אראך' זה גם אל הרצון (ארץ לשון רצון, ככה כותב הרמ''ק בספר פרדס רימונים והוא מביא את זה בשם הזוהר) אבל גם 'הארץ' הכוונה המקום שלך. תחזור בחזרה למקום שלך. 'לך לך מארצך' אני לוקח אותך מארצך 'אל הארץ'. אפשר לשאול, 'למה אתה מחליף לו ארצות'? כי הארץ התחתונה שלך, הרמת תודעה שאתה נמצא בה (בדרגת נפש רוח אפילו נשמה) 'לך לך מארצך' לך משמה. 'אל הארץ אשר אראך', הארץ הזאת היא עד הכתר. אפילו עד העצמות אתה צריך להגיע כי זה המקום שממנו יצאת.

בספר יצירה כותב אברהם אבינו 'אם אץ ליבך שוב למקום'. 'אם אץ ליבך'- אם אץ ליבך לעשות כל מיני דברים ולהשיג כל מיני דברים בעולם הזה. 'שוב למקום', תחזור למדרגה המקורית הטבעית שלך ותזכור שגם אתה פעם היית בתוך הבורא. לא לתהות על זה ( דיברנו על זה ולימדנו את זה עשרות פעמים). בחוכמת הקבלה כתוב 'דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות'. זה המקור. אין שמה כלי. ומה שקוראים בחינת כלי נמצא שם בפוטנציאל נקרא 'מלכות דהאינסוף' ( אבל זה כמו להגיד תפוח דהאינסוף כי הכל שמה אור אינסוף ) אז אין שם כלום. 'וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות ולהאציל הנאצלים להוציא לאור שלמות פעולותיו שמותיו וכינוייו הנה אז צמצם את עצמו אינסוף' יוצא, שזה צמצום של הבורא. אז מה אנחנו? מה ההגדרה שלנו? צמצום של הבורא. אם אנחנו כרגע צמצום של הבורא זה אומר שכרגע כאינדווידום אתה רשאי להגיד את זה אבל אתה חייב להחזיר את הצמצום הזה בחזרה למקור שלו. בגלל זה מתפתחים בתוך צמצום א' ויוצאים מצמצום ב' מתוך מחשבה לחזור אל מקור. הכלי צריך בעצמו להיפך להיות אור. הוא לא יכול להישאר נצחי כלי הוא חייב להיפך להיות אור ואת הדבר הזה הבין אברהם אבינו. הוא קלט שהעסק פה מאוד רציני וזה לא עניין פילוסופי, וזה לא עניין להיות דתי. זה עניין רציני מאוד להבין 'מה אני' ולהבין שאני חייב עכשיו לעורר את עצמי ולעשות כל מה שיש ביכולתי כדי לקום ולחזור בחזרה לזהות המקורית שלי. כדי לעשות את הדבר הזה..הרי האדם מאז ומעולם היה עצלן והוא לא יעשה כלום. אנשים אומרים 'אבל אני לא מרגיש' 'אבל אני לא יכול' 'מאיפה אני יתחיל' ככה אנשים. אז הקב''ה מורה לו 'לך לך מארצך' מהארציות שלך. 'וממולדתך' מהדברים שאתה אומר 'לי יש ד.נ. א מולד להיות עצלן'. 'ומבית אביך' מהמנטליות שלך, מהתרבות שלך, מכל מה שחינכו אותך 'אל הארץ אשר אראך'. 'ואעשך לגוי גדול..והיה ברכה'.

אנחנו לא מבינים בכלל מה הפרשות האלה אומרות. לצערנו אנחנו עדיין קוראים אותם כמו בכיתה ג' שזה היה אירוע היסטורי של ללכת מעירק אור כשדים להגיע לארץ ישראל, ואנחנו לא מבינים שהיו שם תופעות רוחניות מטורפות לגמרי. הארי ז''ל מתאר מה ראה שם אברהם אבינו וזה 'הסעיר לו את הנשמה' והוא אמר 'את הדבר הזה אני גם לא יכול לשמור לעצמי אני חייב לפרסם את זה בכל העולם. להבין מה קורה פה' .

מה קורה פה?

צריך לדעת שיש המון סוגים של כוחות רוחניים שאם האור האלוקי לא יתגלה על ידי האדם הכוחות הרוחניים האלה ישלטו. המושגים 'חיצונים' 'מזיקים', כוחות של טומאה שהשר שלהם הוא השטן (סמך מם, יש לו כל מיני שמות) והם מתפרסים לעוד כל מיני ישויות (דומה, אשמדאי). יש להם כל מיני צורות והם באים בכל מיני סגנונות ואם מלכות ה' לא תפעל בעולם הם יפעלו בעולם. היה ידוע לדור של נוח, כשנוח בא והודיע להם 'הולך להיות מבול' , הם אמרו אנחנו יודעים את השם המפורש ואנחנו רואים את המלאכים ויודעים להשביע אותם הם לא יעשו את זה'. הם ידעו לראות מלאכים, הם ידעו לראות ישויות אחרות. היה להם את השם המפורש, כתוב 'אז הוחל לקרוא בשם ה'' הוחל ז''א חילולו את שם 'השם המפורש'. הם היו אנשים מאוד רוחניים אם היינו עושים 'קפיצה אחורה בזמן' כדי לדבר איתם..אם היה פרופסור שהיה אומר לו 'אני בספק שיש אלוהים' הוא היה צוחק. צריך לדעת שזה אנשים שהיו מחוברים אבל מכוון שהם איבדו את הזהות. הם איבדו את המקור. הם התחילו להתעסק בשמות האלה לכוחות אישיים ונולדו מזה הרבה מאוד 'מזיקים'. כשאתה עושה השוואה עם המזיק הזה אתה גם מצליח לראות אותו. הוא תופס מקום על פני כדור הארץ.

pexels photo 631986

כאן יש קצת גילוי ( הרב יפתח לאט לאט, ועם הזמן יפתח יותר). על פני כדור הארץ אין רק בנ''א, אנחנו צריכים לדעת את זה. הסיפור הוא, לא רק בנ''א טועים או צדיקים אלא הסיפור הוא שיש כאן המון ישויות טובות ולא טובות. כדי לשטוף את העולם צריך שיהיה גילוי הקב''ה בעולם. שממש יהיה נוכחות אלוקית בעולם הזה זאת היתה אחת המטרות של הבריאה שהקב''ה רצה לעשות לעצמו דירה בתחתונים והמיקום שלו הוא 'בבית המקדש' והמיקום שלו 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' (בתוך כל אחד ואחד מהם). כי אם אני לא אשכון בתוכם משהו אחר ישכון בתוכם כי 'לית אתר פנוי מנה' אין חלל ברוחני משהו ממלא את זה אם זה לא האור האלוקי אז ממלא את זה עכשיו מזיק. מאז ומעולם האנושות תיקשרה עם מזיקים והם השתמשו בישויות רוחניות להגשים אותם. חלק מהישויות הרוחניות קיבלו כוחות משל עצמם להגשים את עצמם ויצרו אינטראקציות בינן לבין עצמם, הישויות הרוחניות הלא טובות יחד עם בנ''א בנתינת כוחות (כתוב בכל המדרשים, אין כאן שום דבר חדש, תשאלו כל תלמיד חכם הוא יגיד את זה) והם יצרו נזק גדול בעולם. זה גם היה הרעיון של 'עבודה זרה' זאת לא היתה עבודה זרה של המצאה של בנ''א זאת היתה עבודה זרה תחת הכוחות שהתגלו להם והכוחות שהתגלו להם אמרו להם מה לעשות. בדור של אברהם אבינו היה עניין של לתת את הילד 'למולך' לעשות לילד עצמו עקידה. הם עשו עקידה בדיוק כמו שאברהם אבינו עשה את עקדת יצחק. אברהם אבינו התבקש לעשות עקידת יצחק כמוהם כדי לתקן את זה. כשהקב''ה ביקש ממנו לעשות את עקידת יצחק, הוא אמר לו 'אתה שד'? 'אולי גיליתי כוח לא נכון'? 'אתה אומר לי לשים את הילד שלי במולך'. הם עשו את הדברים הבזויים האלה כדי לראות את המזיקים. אתה אומר לי לעשות את זה גם כן?! הקב''ה אמר לו 'זה התיקון לכל מה שהם עושים'. תעשה את זה יש כאן תיקון של הכל יש כאן תיקון אדיר לכן הפעולה לא היתה פעולה סתמית. למה הם עשו מעשים כאלה נבזים? למה הם עשו מעשים כאלה דוחים? מהסיבה הפשוטה שזה יצר השוואת הצורה בינם לבין 'המזיקים' אז הם ראו את כל המזיקים והשתמשו בכוחות שלהם. מזיק נותן המון כוח, זה ממש נקרא למכור את נשמתו לשטן. נמרוד היה כזה. ידוע שנמרוד עבד כל מיני סוגים של עבודה זרה והיה בתקופתו של אברהם אבינו והיו ( עוד כמה מוזרים סביבו) כל אנשי סדום. לא ברור למה אנשי סדום עשו את מעשיהם? למה אתם כך כך רעים? אך היה בנ''א כ''כ רע שמי שעשה חסד היו מוציאים אותו להורג או מי שאירח בבית שלו? הם היו עיר שהזדון היה האידאל שלה אם היו יודעים שמשהו אירח היו מוציאים אותו להורג. למה? כי כל העיר היתה בשליטת מזיקים. סדום לא היתה רק בשליטת בנ''א היא היתה בשליטת מזיקים והמזיקים חיים ע''י רוע. לכן היה להם, עיוות דין והיה להם בעילות אסורות. אנחנו יודעים שכשבאו המלאכים ללוט (הריי הם התלבשו בדמות בנ''א) מה אמרו לו תושבי העיר? 'תוציא אותם ונדעם'. אנחנו רוצים לבוא עליהם. הוא אמר להם 'תעזבו אותם. תיקחו את הבת שלי תעשו בה מה שאתם רוצים רק תעזבו אותם'. למה הם עשו את המעשים הזוועתיים האלה? כדי להיות בקשר עם אותם 'מזיקים' עם אותם ישויות רוחניות שנותנים להם כוחות ולכן היה צריך להחריב את סדום.

הרב מגלה עוד פן מיסטי, שעד עכשיו הוא לא היה, מכוון שהסיפורים בד''כ נשארו בגדר בנ'א. הרב מוסיף עוד המון כוחות רוחניים שנוספו לסיפור (הרב ידבר יתאר ויגיד גם מי הם מה השמות שלהם אך הם יצטרפו ומה הם עושים. חשוב לדעת את זה כי יש לזה נפקמינה, יש משהו שיוצא מזה) אבל הם מלווים אותנו לכל אורך ההיסטוריה מאז נפילת אדם הראשון. כתוב שבתיבה נכנסו זוגות זוגות כתוב שנכנסו גם השד (הזכר והנקבה של השד).

בהמשך אנחנו שומעים על עוד מלחמות של חמישה מלכים. אנשים עם כוחות רוחניים גדולים, שאתה אומר 'מאיפה יש להם את הידע הזה'?! אח'כ שומעים על פרעה וכל ארץ מצרים שהיא מלאה בטומאה בשמות טמאים בסמנים טמאים ובכוחות רוחניים פנומנליים. הם בונים את הפירמידות עם אבנים ששוקלים טונות והם מסותתים הם מגלים את המספר 2.72 שנמצא בדיוק. הפירמידות מאוזנות בצורה מושלמת לצפון דרום מזרח מערב והספינקס יושב על מזל אריה (הפרופיל של מזל אריה כשהוא עולה באוגוסט מצייר את הכוכבים על כל הצורה של הספינקס) אך הם עשו את זה?! האם זה כוחות אנושים?! זה לא אנושי.. בכלל לא אנושי. כתוב על פרעה שהגובה שלו היה אמה אחת והמראה שלו היה משונה. ידוע שהם היו משתמשים במזיקים הם ידעו שהם היו מתקשרים עם מזיקים. מצרים היתה מלאה בכוחות של טומאה היא נקראת 'ערוות הארץ' היום מגלים על ההירוגליפים ומגלים בתוך הפירמידות ציורים כמו הקמה סוטרה שהיה בהודו. גם הקאמה סוטרה של הודו זה עניין של שימוש קלוקל בגילוי עריות: בין גבר לאישה, בין גבר לגבר ובין אישה לאישה..בכל מיני צורות משונות כדי לעבר את המזיקים האלה ( אלה תנוחות של מזיקים ככה המזיקים נראים) ולכן הם השתמשו בכוחות גדולים מאוד. אפשר לראות את זה באגרת של רב שמשון מאוסטרופולי וגם במדרשים. המדרשים ממש מספרים מי היו היועצים של פרעה, היועצים הלא הומניים הלא אנושים. בהמשך זה ממשיך לכל שאר האומות כולם מתעסקים בזה, עבודה זרה זה עבודה זרה. אנחנו יודעים על לבן שידע לכרות ראש של הבכור השביעי להכניס לתוך הפה שלו קמעה מסוים והוא שאל אותו שאלות והוא היה יודע להגיד לו עתידות גם הוא ידע להשתמש במזיקים שהתגלו אליו. על בלעם שאנס את האתון שלו. הוא בא עליה כדי שיצליח לדבר איתה וכדי שיצליח לקבל כוחות רוחניים וכדי לראות עוד כמה מזיקים שיעזרו לו בגילוי העתיד. בלק בן ציפור שעשה 'ריקודים מוזרים', ככה אומר הזוהר, שלא סתם אבא שלו קראו לו 'ציפור' אלא הוא עשה ריקודי ציפור מוזרים כמו האינדיאנים. הם ידעו לעבר כל מיני דברים, היו נכנסים לטרנסים והיו כל הזמן מתקשרים עם החיצונים. המזיקים שלטו פה. הם היו רואים אותם והם היו נותנים להם כוחות כדי להמשיך ולראות אותם ולכן הם היו עושים מעשים נלוזים מאוד כמו: סמים פדופיליה אונס ואכזריות יתרה כדי שהם ימשיכו להיות בתדר של להמשיך ולראות אותם. אברהם אבינו היה עד לכל הדברים האלה ואמר כדי לשטוף את כל העולם אני חייב לחזור לזהות המקורית שלי. אני חייב כלי קדושה. אני חייב מצוות. אני חייב להיות עיבור לקב''ה, לא פחות ולא יותר, אפילו לא למלאכים. כי הדרך להיאבק באומות שלמות..הוא נלחם בחמישה מלכים ואנחנו יודעים שזה היה לא הגיוני. כי שבו את לוט היה שם מלחמה של חמישה מלכים, חמש מלכויות נלחמו זו בזו, כתוב 'שהוא הוריק' את כל בני ביתו כדי ללכת לשחרר את האחיין שלו, את לוט, הוא הוריד 318 איש. יוצא כנגד חמישה מלכים, אך בנ''א אחד מנצח חמישה מלכים? אך אתה מנצח חמש מלכויות? ופדה את לוט.. אך אתה מצליח לעשות את זה?! ידוע שהוא השתמש בשמות כדי לעשות את הדברים האלה. מכוון שהם השתמשו בכוחות של טומאה הוא השתמש בכוחות של קדושה. זה ידוע הדברים האלה רשומים ( אלה דברים שלמדנו אולי חלק מהאנשים לא ככ הבין). כל הרעיון של קטורה שהוא התחתן איתה לאחר ששרה נפטרה, הגר, הוא בא עליה הביא כמה ילדים ממנה. ונתן לה שמות של טומאה (להסתכל מה רש''י כותב) 'ושלח אותה ארצה מקדם' שלח אותה להודו (יש לזה חשיבות גדולה מאוד) מכוון שהוא ידע שיש התפזרות של הכוחות האלה. בהמשך הוא ידע גם אך לסדר אותם ואח''כ לדעת לשלוט בהם.

צריך לדעת שאברהם אבינו עולה למקום שהוא אומר: 'אין לי עניין רק עם בני אנוש יש לי עניין עם ישיות רוחניות'. כדי לשטוף את כל העולם הזה מכל הטומאה הזאת של זווג בין בני אדם לבין ישויות רוחניות. שנותנים להם: כוח פיזי אדיר, כוח טכנולוגי אדיר, רעיונות של אך לשלוט, איזה סוגי פילוסופיה להפעיל על הציבור ואיזה סוגי נזקים לעשות. אברהם אבינו נאבק בלהפוך את עצמו ליותר ויותר אלוקי כי ככל שהוא יהפוך את עצמו ליותר ויותר אלוקי ההארה שתפקוד אותו תשטוף את העולם. מספיק לעשות 'קרקוע אחד' עם האור אינסוף בעולם הזה ואתה שוטף את כל העולם באור אינסוף.

גם המציאות שלנו היא בדיוק ככה. הרב עוד לא מוכן לעשות הרצאה בסגנון הזה, כבר היה דיון לאחרונה עם גדולי ישראל ואמרו לרב 'עוד לא'. צריכים לדעת אך להוציא את זה אבל יוציאו את זה בקרוב. החיצונים האלה עדיין נמצאים פה ובאומות העולם עושים 'טקסי שטן' ועושים מעשים שלא יעשו: שימושים קלוקלים בסמים ואלכוהול, בפדופיליה, באינוס בפרהסיה, בטקסים מוזרים ביותר. עבודות זרות מטורפות לגמרי כדי לשאוף כוחות רוחניים ולעשות השוואת הצורה שהמזיק יתגלה ואז המזיק נותן כוחות כדי להמשיך לראות אותו. כי הטבע של האדם לעלות, לא להיות ברמה הזאת, אבל אנשים צריכים להמשיך ולעשות טקסים כאלה כדי לראות אותם לתקשר איתם ולקבל מהם כוחות. הרב לא מדבר על אנשים פרטיים, זה סובב את כל העולם. לכן חלק מהסכסוך העולמי, חלק מהקפיצות הטכנולוגיות שאנחנו עדים אליהם חלקם לא אנושיות. נהיה עדים לעוד קפיצות טכנולוגיות לא נורמאליות שכשהרב היה באוניברסיטה אמרו שכדי להגיע אליהם צריך כמה מאות שנים..ותיכף נראה אותם..וזה לא בדיוק בשביל קפיצה טכנולוגית. אז יש כאן גם ישויות נוספות בנינו שמהדהדות ומתקשרות לבנ'א. ומייעצות לאנשים בדמויות מפתח גדולות מאוד. ולכן כל מעשה קטן שאדם עושה, בראש ובראשונה, הוצאת זרע לבטלה, קיום של גילוי עריות מוזר שלא ע''פ הטבע, כל מיני טקסים מוזרים, שמיעה של מוזיקה לא לעניין, עצבים וכעס לא נורמאלים שחורגים מגדר הרגיל. התנהגויות לא אלוקיות ( שזה אפילו 'לא אנושיות' כי זה לגמרי התנהגויות  בהמיות) מעברות את הישויות האלה והם נותנות להם כוחות כדי להגיע לכאן. אז הם מהדהדות עם מי שלא צריך להדהד ונראות למי שלא צריך להראות. ידוע על מנהיגי עולם כמו קדאפי שמצאו אצלו בארמון חומר גדול של פדופיליה ועל סאדם חוסין וזה עכשיו באיראן ונמצא בצפון קוריאה..בארה''ב ובקנדה בוודאי. זה נמצא בכל המקומות שבהם הכל פרוץ. לב ליבה של 'הגועל נפש' נמצאת בוותיקן לכן יש את כל הסיפורים של מה שהם עושים שמה. ובעזה שהם בועלי עזים ובועלי חמורים. אנחנו נמצאים בחברה לא אנושית.. כבר מזמן וצריך לפעול כמו אברהם אבינו. זה לא רק 'לפתוח את האוהל' ולתת קמח ומים לעוברים ושבים זה עניין עצום לדעת מה זה 'לך לך'.

לדעת מה הפרשה הזאת: בפרשה הזאת אנחנו צריכים לעשות כלים לקדושה: להסתופף סביב המצוות, סביב ההלכות, ללמוד תורה ולהיות אדם סופר רציני בעבודת ה'. להיזכר בזהות האלוקית כי זה יפתור את הכל אם תהיה הכרה שתפתח לזהות האלוקית. אנחנו רק צריכים לעשות את העבודה שלנו מלמטה ברגע שאנחנו ניפתח לדבר הזה ההארה האלוקית תיפול דרכינו וזה ישטוף כבר את כל העולם כי אין כוח טבעי להילחם זה. אנחנו לא מבינים כמה הדברים האלה חזקים רק הכוח האלוקי יכול לשטוף אותו ואנשים פשוטים יכולים לעשות את זה בזה שהם יעברו קדושה.

שנבין מה הבין אברהם אבינו. אברהם אבינו לא עשה תהליך פילוסופי, אמר 'יש אל בשמים בוא נפתח אמונה מונותיאיסטית בניגוד לדת הפלורליסטית שיש בחוץ..נתחיל להיות ילדים טובים' העניין 'הפך את הבנ''א' וצריך לדעת מה הוא היה מוכן לעשות בשביל הקב'ה שזה נראה הפוך, כולם מקריבים את הילדים שלהם והקב''ה רוצה שאני יקריב את הילד שלי..זה מה שהבורא רוצה שאעשה?!  המזיקים אמרו להם לעשות את זה לילדים שלהם והם עשו את זה כדי לקבל כוחות, אני יעשה את זה?! הבורא שגיליתי אותו..עד שגיליתי אותו 'עד שמצאתי את שאהבה נפשי, אחזתיו ולא ארפנו, עד שהבאתיו אל בית אימי ואל חדר הורתי'..הוא יגיד לי לעקוד את הבן שלי כמוהם?! הקב''ה אומר 'אני יודע' אבל זה תיקון לכל אלה וככה באמת היה.

הרב רוצה שנבין מול מה עמד אברהם אבינו ומול מה אנחנו עומדים היום (בהמשך יקבל אישור מרבו להעביר דברים נוספים). אבל אנחנו צריכים לאחד כוחות גדולים מאוד כדי לעבר קדושה. להיות אנשים קדושים 'קדושים תהיו כי קדוש אני' כי זה הרבה מעבר מלהיות סתם יהודי..זה בכלל לשטוף את העולם הזה. העולם עתיד לעמוד לפני מלחמת עולם שלישית שזה אומר 'לקרוע את כדור הארץ' כי הכוחות שיש פה אדירים ואימתניים. לא מדברים על פצצת אטום אלא על עוד ישויות שעומדות 'לנגוס' בכדור הארץ ואם לא יהיה כאן שטף של אור אלוקי שיבוא וישטוף את כל הדבר הזה.. וזה לא משנה איזה טכנולוגיות יש להם. לא משנה מה הם מתקשרים. אלא פשוט שיהיה כאן 'אור אלוקי' שישטוף את כל העולם הזה באור חדש..אם זה לא יהיה נמצא את עצמינו בצרה צרורה מאוד.

פרשת לך לך, לקרוא את כל המדרשים: אך הוא גילה את הקב''ה (להיכנס באינטרנט), מה הוא אמר לו, מה האחריות שלו בעניין הזה. כי במקביל העולם מעיף זרע לבטלה, עוסק בשטויות נוראיות: שפיכות דמים, גילוי עריות בצורה הכי מכוערת וסוטה של זה, גילוי עריות עם בהמות. וזה בלי לשים לב, הם עשו את זה בהתחלה בשביל הכיף, ואז התגלו אליהם המזיקים שנמצאים בדרגה רוחנית הזאת ואז המזיקים נתנו להם כוחות ואז צריכים להמשיך לעשות את המעשים האלה כדי לראות את המזיקים שיתנו לך כוחות ויתנו לך רעיונות...

העזות שיש לאיראן לצאת נגד כל העולם ממה היא נובעת? העזות שיש לצפון קוריאה לצאת נגד כל העולם ונגד קוריאה עם פצצות אטום שאחת יותר משוכללת מהשנייה מאיפה יש לו את הטכנולוגיה?! וידוע שהבנ''א סוטה ברמות מטורפות, המחשבה שלו מוטרפת..זה אומר דרשני. הדברים האלה גם מגיעים למקומות אחרים: סין רוסיה והמנהיגים נראים בהתאם והם צריכים לעשות כל מיני דברים כדי להמשיך ולראות אותם.

העם היהודי יכול לשטוף את כל העולם וצריך לשטוף את כל העולם אם הוא יתנהג אחרת, ברגע שאנחנו נעבר את הבורא. 'ויתעבר ה' בי למענכם' כמו שאמר משה רבינו זה כבר יראה אחרת. אנחנו לא יכולים להיאבק בכל העולם, אין לנו לא את הכוחות, לא כלי נשק, לא את הטכנולוגיה, אין לנו כלום. הדבר היחיד שלי לנו זה הזהות שלנו. ברגע שאנחנו נעשה את הצעדים הנכונים וזה מתחיל 'מהלך לך', לך לך לארצך. לך למקום שזה הטבע הרוחני שלך ומשם להתחיל לעשות את העבודה שאנחנו צריכים לעשות אותה.. זה יהיה דבר גדול. .

הרב חשף עוד פן מתורת הסוד אפילו מהקבלה היותר נסתרת שעד היום לא דיברנו עליה אבל הגיע הזמן כי אנחנו נמצאים בסכנה גדולה מאוד. בעזה כבר לא שולטים בנ''א זה שד: עם כמות בעילת העזים שיש שמה, עם כמות בעילת החמורים שיש שמה, עם כמות גילוי העריות המטורפת שיש שמה, השפיכות דמים והאכזריות..יוצאים משמה 'עזים בדמות אדם', יוצאים משם עגלים עם כמה וכמה רגלים ועם כמה ראשים. יש שם טעויות ביולוגיות לא נורמאליות וזה רק בגלל שבנ''א מחדירים את הזרע שלהם לפרות לבנ''א לעזים ולחמורים. אבל הדברים האלה נותנים להם לראות כל מיני דברים ונותנים להם כוחות לא אנושים. יש לנו 'עסק' עם דברים רציניים מאוד.  

היכולת שלנו להילחם בזה זה לא עוד כיפת ברזל או עוד מטוס זה לא בזה. כוח של שד זה לא כוח של בנ''א. היכולת שלנו רק לעבר את האלוקות. רק להיות כלי קודש כלים של בית המקדש. זוגיות קדושה, התנהגות קדושה, לחזור לזהות, הגות מאוד מאוד עמוקה, עיבור של האלוקות פרכסלנס. ברגע שאדם ידע שהוא אלוקות, הוא ילך עם זה וזה יהיה בניגוד לכל מיני אנשים שחושבים שהם שד. והכוח הזה לבד ישטוף את כל העולם 'באור יקרות' וכך העולם ינצל.

שבת שלום

מזכירות
מענה טלפוני ימים א'-ה'
09:00-15:00
050-7662858 | 050-7662857
הנהלה
050-7662852 | 050-5701293
 

התע"ש 14 כפר סבא
מרכז חאן בבא, אולם 09